Osmrtnice Livno Ruža (Gara) Vrdoljak rođ. Eranović