Ruža (Gara) Vrdoljak rođ. Eranović – Osmrtnice Livno